Zeilen op het IJsselmeer
de Waddenzee
en de Friese Meren

Waddenzee


De Waddenzee bestaat uit zandplaten die doorsneden worden door geulen. Bij hoog water is daarvan niets te zien: dan staat er boven de meeste zandplaten meer dan anderhalve meter water.
Ongeveer 6 uur later liggen de zandplaten enkele uren droog. En kun je met de Voorwaarts prachtig droogvallen.

Het waddengebied heeft een grote rijkdom aan bodemdieren, vis en grote aantallen vogels. En niet te vergeten de zeehonden. Op verschillende plaatsen liggen zeehonden langs de vaargeul en kunnen bekeken worden vanaf de boot.

Tussen de Waddenzee en de Noordzee liggen de waddeneilanden: Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Volop natuurschoon, rust, ruimte, strand en duinen.